Privatumo politika

1. Baltijos implantologijos centro privatumo politika

UAB Baltijos implantologijos centras rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo įmonėje. Mūsų patvirtintoje privatumo politikoje rasite visus atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite klausimų, mūsų kontaktinis asmuo visada pasirengęs Jums padėti, kaip aprašyta toliau.

Privatumo politiką sudaro:

 • Internetinės svetainės lankytojai, jų teisės, skundų pateikimo tvarka;
 • Paklausimų siuntimas el. paštu ir socialiniais tinklais.

Kontaktinis asmuo:

Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, UAB Baltijos implantologijos centro kontaktinis asmuo pasirengęs jums padėti. Jeigu Jums reikia jo pagalbos, prašome kreiptis:

 • Mes esame: UAB Baltijos implantologijos centras
 • Mūsų įmonės kodas yra: 304028295
 • Mūsų adresas: Kniaudiškių g. 46, LT-37122 Panevėžys
 • Mūsų el. pašto adresas: info@baltijosic.lt
 • Mūsų tel. +370 651 75 555

2. Privatumo politika interneto svetainės lankytojams

Kaip turėčiau skaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje toliau bus paaiškinta ir atsakyta į dažniausiai kylančius klausimus, t. y. kokias lankytojas turi teises, kas atsakingas už šiame tinklalapyje renkamą informaciją, kiek ir kur surinkta informacija saugoma, kur lankytojui kreiptis dėl jam kylančių klausimų. Jei kažkokios informacijos lankytojui trūktų ar atrodytų, jog reikia išsamesnio ar tikslesnio paaiškinimo, jis visada gali kreiptis šios privatumo politikos 1 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes esame įmonė, užsiimanti odontologinių paslaugų teikimu bei kita susijusia veikla; mes palaikome, tobuliname ir užtikriname mūsų interneto svetainės saugumą. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

Informacija, kurią sugeneruoja mūsų sistema dėl to, kad naudojatės paslaugomis per mūsų interneto svetainę:

 • Interneto protokolo adresas (IP)
 • Informacija apie įrenginį
 • Prisijungimo informacija: jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje.

Ar naudojate slapukus?

Ne, nenaudojame.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

Jūs davėte tam sutikimą (sutikote su privatumo politikos sąlygomis pažymėję varnele prie registracijos ar kitos formos svetainėje ar atlikdami veiksmus, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje).

Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Ne.

Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Ne.

Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informaciją, nurodytą 4 punkte, galime perduoti tik tinklalapį administruojančiai įmonei ar įmonės IT specialistui.

Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE ribų?

Ne.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis.

Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos Jūsų įmonėje?

Jei norite imtis žemiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta šios Privatumo politikos 1 skyriuje, ir paklausti visko apie savo turimas ir garantuojamas teises, t. y.:

 • Pateikti prašymą atskleisti apie Jus turimą informaciją.
 • Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus.
 • Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus.
 • Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą.
 • Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje.
 • Pateikti prašymą perkelti juos į kitą įmonę.
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

3. Paklausimų, siunčiamų el. paštu ir socialiniuose tinkluose privatumo politika

Kodėl renkate informaciją apie mane?

Mes tvarkome užklausas, prašymus ir skundus, gautus el. paštu. Dėl šios priežasties mes tokiu būdu turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus.

Kokią informaciją renkate, naudojate ir saugojate apie mane?

 • Jūsų el. pašto adresą
 • Paklausimo temą
 • Paklausimo datą
 • Paklausimo turinį
 • Prie paklausimo pridėtus failus
 • Jūsų vardą ir pavardę
 • Atsakymą į Jūsų paklausimą
 • Informaciją, kurią pateikėte pats / pati.

Kokią informaciją turėčiau Jums pateikti ir kodėl?

Pateikus paklausimą, gali būti prašoma pateikti papildomos informacijos apie Jus, kad galėtume tinkamai tvarkyti Jūsų paklausimą, prašymą, skundą, visapusiškai atsakyti į pateiktus klausimus ar kt.

Koks yra teisinis informacijos apie mane rinkimo pagrindas?

Mes renkame informaciją apie Jus teisėtai, nes:

 • Jūs davėte tam sutikimą pateikdamas paklausimą;
 • Mes turime teisėtą interesą tvarkyti gautus paklausimus, prašymus ir skundus.

Ar Jūs renkate jautrią informacija apie mane?

Prašome nepateikti informacijos mums apie Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, profesinių sąjungų narystę, sveikatą, seksualinę orientaciją, taip pat genetinius ir biometrinius duomenis (įskaitant nuotraukas ir pirštų antspaudus).

Jeigu gausime jautrios informacijos apie Jus, ją naudosime ar saugosime, bus laikoma, kad Jūs, pateikdamas tokią informaciją, mums davėte sutikimą arba tai yra vykdoma Sutarties vykdymo, teisės aktų nustatytais tikslais ir pagrindu.

Ar vykdote automatinį sprendimų priėmimą ar profiliavimą pagal informaciją apie mane?

Ne.

Ar dalinatės mano informacija su kitais subjektais?

Informaciją galime perduoti tik tinklalapį administruojančiai įmonei ar įmonės IT specialistui.

Ar dalinatės mano informacija su subjektais, esančiais už EEE ribų?

Ne.

Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis.

Kokių veiksmų galiu imtis dėl savo informacijos ir sukauptų duomenų Jūsų bendrovėje?

Jei turite klausimų, norite kažką išsiaiškinti, apginti savo teises, Jūs galite imtis visų veiksmų, kurie yra nurodyti šios privatumo politikos 2 skyriuje, arba kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį, kaip tai nurodyta 1 skyriuje.

Registruokitės nemokamai konsultacijai