Privatumo politika

UAB „BALTIJOS IMPLANTOLOGIJOS CENTRAS“ interneto privatumo ir slapukų politika

UAB „Baltijos implantologijos centras“, įmonės kodas 304028295, buveinės adresas Kniaudiškių g. 46-65, LT-37122 Panevėžys (toliau – Centras) itin vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Interneto privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus. Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės Centro interneto svetainėje www.baltijosic.lt. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus apie atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Kokiais tikslais tvarkomi Jūsų duomenys?
Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Centras tvarko asmens duomenis šiuo pagrindiniu tikslu – odontologijos paslaugų teikimo tikslais. Platesnė informacija skelbiama Centro patvirtintose pacientų asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, kurios publikuojamos Centro interneto svetainės www.baltijosic.lt kategorijoje Duomenų apsauga.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi Centro elektroniniu paštu info@baltijosic.lt?
Jūs galite Centro elektroniniu paštu info@baltijosic.lt pateikti bendro pobūdžio užklausą. Tokiu atveju, Centras, siekdamas atsakyti į Jūsų paklausimą gali rinkti Jūsų pateiktus asmens duomenis, kaip antai: Vardas; Pavardė; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas ar kitus Jūsų laisvanoriškai pateikiamus asmens duomenis.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi konsultacijos metu pagal formą registracijai?
Jūs galite užsiregistruoti pas Centro gydytoją-specialistą nemokamai konsultacijai, užpildydami formą registracijai ir pateikdami savo asmens duomenis: Vardas; Telefono numeris; Elektroninio pašto adresas; Miestas; Dominančių paslaugų pavadinimas; Komentaras (žinutės turinys).

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi paliekant atsiliepimą apie suteiktas odontologijos paslaugas kategorijoje „Atsiliepimai“?
Jūs galite palikti atsiliepimą apie Centro suteiktas odontologijos paslaugas kategorijoje „Atsiliepimai“. Tokiu būdu, padėdami Centrui tobulėti ir patenkinti kiekvieno paciento lūkesčius. Atsiliepimo pateikimo metu renkami asmens duomenys: Vardas; El. pašto adresas; Atsiliepimo turinys.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?
Duomenų subjektas (pacientas) davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Reglamento 6 str. 1a dalis.), t. y. Jūs savanoriškai sutikote pateikti savo asmens duomenis susisiekiant su Centru pagal šios Politikos 2-4 dalyje išvardytus būdus.

Kiek laiko saugomi Jūsų elektronine forma pateikti duomenis?
Elektronine forma pateikti asmens duomenys, apibrėžti šios Politikos 2-4 dalyse saugomi ne ilgiau kaip 12 mėn. nuo duomenų pateikimo momento.

Kam Centras teikia ar gali teikti asmens duomenis?
Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
Jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
Teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
Be kita ko, Centras asmens duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka Centrui tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (pvz., kompiuterių tinklą/ interneto svetainę www.baltijosic.lt prižiūrinti informacinių technologijų įmonė).

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS (angl. „COOKIES“)

Kas yra slapukai?
Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote Centro interneto svetainėje www.baltijosic.lt. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam mes naudojame slapukus?
Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau Centro internetinėje svetainėje www.baltijosic.lt, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir Centro teikiamas odontologijos paslaugas. Centro naudojami internetinio puslapio www.baltijosic.lt slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius šiame puslapyje. Slapukų pagalba Centras tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Jūsų naudojamos naršyklės tipą;
 • Jūsų naršymo istoriją;
 • Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;
 • apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;
 • peržiūrėtas Centro internetinio puslapio sekcijas;
 • kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Centro internetiniame puslapyje.

Slapukus Centras naudoja siekdama:

 • Užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;
 • Tobulinti ir vystyti internetinio puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;
 • Užtikrinti teikiamų paslaugų plėtrą;
 • Analizuoti naudotojų įpročius naršant Centro internetiniame puslapyje.

Centro internetiniame puslapyje naudojami šių kategorijų slapukai:

 • Veikimą gerinantys slapukai, skirti pagerinti internetinio puslapio funkcionavimą. Šie slapukai renka bendro pobūdžio informaciją apie lankytojų naudojimąsi internetiniu puslapiu;
 • Analitiniai slapukai, leidžiantys atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi;
 • Funkciniai slapukai, padedantys atpažinti internetiniame puslapyje besilankiusius lankytojus. Šie slapukai leidžia Centro internetiniame puslapyje pakartotinai besilankantiems lankytojams pateikti jų poreikius atitinkantį turinį ir informaciją

Slapukai Centro internetiniame puslapyje yra naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame Centro internetiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų Centro internetiniame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, galite spausti „Nesutinku“. Internetinio puslapio veikimą gerinantys slapukai įrašomi į Jūsų galinį įrenginį nepriklausomai nuo, to ar davėte sutikimą, kadangi be šių slapukų funkcionavimo negalėsite naršyti Centro internetiniame puslapyje (būtinieji slapukai). Jei neduodate sutikimo dėl dalies slapukų įrašymo, tam tikros internetinio puslapio sekcijos gali neveikti, taip pat galite prarasti galimybę naudotis tam tikromis internetinio puslapio funkcijomis.

Teisėtas pagrindas – Centro teisėti interesai užtikrinti internetinės svetainės www.baltijosic.lt funkcionalumą.

Centro interneto svetainėje www.baltijosic.lt įprastai naudojami šie slapukai:

Slapukas Slapuko tipas Galiojimo laikas Naudojimo paskirtis Ar slapukas būtinas?
_ga Third-party 2 metai Analitinė Taip
_gid Third-party 1 diena Analitinė Taip
_gat Third-party 1 minutė Spartumui Taip
_gat_gtag_UA_151380277_3 Third-party 1 minutė Analitinė Taip

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Centro darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie įstaigos klientus, įskaitant ir Centro interneto svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į Centrą su prašymu suteikti informaciją apie Centro tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip Centras juos tvarko;
 • kreiptis į Centrą su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
 • kreiptis į Centrą su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai, tvarkomi pertekliniai asmens duomenys ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Centras arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte Centrui ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad Centras tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į Centro duomenų apsaugos pareigūną elektroniniu paštu info@baltijosic.lt arba registruotu paštu adresu Kniaudiškių g. 46-65, LT-37122 Panevėžys. Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?
Centrui atnaujinus šią privatumo ir slapukų politiką, apie esminius pakeitimus informuosime paskelbdami pranešimą interneto svetainėje www.baltijosic.lt.

Aktualūs dokumentai.

 1. Asmens duomenu tvarkymo ir apsaug bend taisykles

2. [BIC]_standartizuota_duomenu_istaisymo_forma

3. [BIC]_standartizuota_susipazinimo_su_duomenimis_forma

4. [BIC]_standartizuota_duomenu_istrynimo_forma

Atnaujinta 2020-06-30         

 

Registruokitės konsultacijai